VIDEA
.

Moje prezentační PR video

Propojení klasiky s alikvotem v Břevnovském klášteře dne 25. května 2018 na křtu CD Strom spravedlivý. Hudba René příhoda, text: František Novotný.