MUZIKOTERAPIE 
Zdravý člověk je člověk v harmonii.

Přednáška


PSYCHOHYGIENA  ALIKVOTNĚ-INTUITIVNÍ ZPĚV 

    UMÍTE SE UVOLNIT? 


Dnešní doba je plná napětí      a stresů. Neslibuji zázraky  ani osvícení.  Nabízím Vám  poznánís technikami uvolnění v běžném životě za pomoci zpěvu.

 Co bude obsahem této přednášky: 

 • dozvíte se význam pojmu alikvótně-intuitivní zpěv,  k čemu slouží (zpívaná ukázka)

 • zažijete na vlastním harmonizaci zpěvem, která napomáhá              k odbourání stresu          a uvolňování napětí
 • vyzkoušíte speciální cviky, které dokáží uvolnit oblasti těla bránící v přirozeném hlasovém projevu (ukázka cviků)

 • vyzkoušíte si harmonizovat jednotlivá energetická centra tzv. čakry pomocí zpívání samohlásek
Délka přednášky 120 min.

 Meditační setkání


PSYCHOHYGIENA - HARMONIZACE ZPĚVEM 

 

Udržení vitality a zdraví do vysokého věku závisí na zdravém   stravování, pobytu      v přírodě a upevňování dobrých lidských vztahů. K tomu slouží psychohygiena - uvolňování psychiky bez chemie. Meditace    a uvolnění může probíhat buď      v klidu sám se sebou, nebo na setkáních, kde nabízím možnost harmonizace těla i duše za pomoci vibrací alikvótně-intuitivního zpěvu.

Co mohu očekávat od tohoto meditační setkání?

 • zažijete na vlastní kůži zpívané meditace sloužící      k odbourání stresu a napětí (tři meditace)
 • zpíváním samohlásek  společně harmonizujeme jednotlivá energetická centra
Délka setkání 90-120 min.

      V případě zájmu          a objednávky semináře, přednášky, setkání, je potřeba uhradit zálohu dle osobní domluvy.
   Nejvhodnější počet        účastníků  je 

min. 10 osob.


               Seminář


SPLŇTE SI SVŮJ SEN - ZAČNĚTE ZPÍVAT


Otevřete svůj hlas návratem k harmonii 

Jednodenní seminář pro každého, kdo se chce zbavit vnitřních bloků, napětí a stresu nebo chce začít zpívat.

Na co se můžete těšit na tomto semináři?

 • alikvotně-intuitvní meditace
 • speciální dechové cviky
 • ozdravné hlasové cviky
 • prvky automasáže
 • jednoduché protahovací  a uvolňovací cviky
 • harmonizace energetických center (čaker) pomocí zpívaných samohlásek

Základ alikvotního zpěvu

Vhodné pro všechny věkové kategorie.

Upozornění: Nevhodné pro lidi se schizofrenií,                    s problémy srdce a lidi, kteří praktikují holotropní dýchání.


1 denní seminář probíhá v čase      10.-16.hod., sobota, neděle

                               Ukázka harmonizace, odblokování, uvolnění, vyladění

                                              Informace, ceny, objednávky - více - kontakty