Muzikoterapie

Alikvotní zpěv/harmonický zpěv je zvláštní druh zpěvu založený na vědomém zesílení alikvotních tónů pomocí jemné práce s rezonančním prostorem v ústech a polohou jazyka. Jedná se tak vlastně o techniku dvojhlasého zpěvu, kdy pokaždé zní základní tón a současně s ním o příslušný interval vyšší alikvotní tón. Alikvótní zpěv je využíván jako...

Muzikoterapie

07/01/2024

Zabývám se dlouhodobě muzikoterapií, terapií hlasem a meditací za pomocí alikvótně intuitivního zpěvu.